ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

หน้า 1  หน้า 2  หน้า 3  หน้า 4  หน้า 5  หน้า 6  หน้า 7  หน้า 8  หน้า 9  หน้า 10  หน้า 11  หน้า 12  หน้า 13  หน้า 14  หน้า 15

 

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน้า 1

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน้า 2

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน้า 3

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน้า 4

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน้า 5