ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศ เจตจำนงการบริการงานด้วยความสุจริต

นายบุญมี  พิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

 เรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการบริการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล ภายในเขตตำบลฝางคำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง การกำหนดทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี 2559