ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๓ โครงการภายในตำบลฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๓ โครงการภายในตำบลฝางคำ รายละเอียด คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.

ราคากลางถนน คสล. ภายใน อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (เส้นทางบ้านนางเกษร  เสมอสุข – ดอนปู่ตา)

ราคากลางถนน คสล. หมู่ที่ 4 (เส้นทางบ้านนางเกษร  เสมอสุข – ดอนปู่ตา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างถนน หมู่ 4  (เส้นทางระหว่างหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด – บ้านนายฉลอง  ทองพิมพ์)

ราคากลางถนน คสล. หมู่ 4  (เส้นทางระหว่างหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด – บ้านนายฉลอง  ทองพิมพ์)