ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ หมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.5

ปร.4

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.4 หน้าที่ 1 จาก 4

ปร.4 หน้าที่ 2 จาก 4

ปร.4 หน้าที่ 3 จาก 4

ปร.4 หน้าที่ 4 จาก 4

ปร.5

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 2 บ้านฝางเทิง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.5

ปร.4 หน้าที่ 1 จาก 4

ปร.4 หน้าที่ 2 จาก 4

ปร.4 หน้าที่ 3 จาก 4

ปร.4 หน้าที่ 4 จาก 4

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.5

ปร.4 หน้าที่ 1 จาก 4

ปร.4 หน้า 2 จาก 4

ปร.4 หน้า 3 จาก 4

ปร.4 หน้า 4 จาก 4