ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ 3 ฉบับ แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูฝน

จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ 3 ฉบับ แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูฝน

วันที่ 15 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 3201 คน)

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนลักษณะอากาศจะมีการแปรปรวนทั้งอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และฝนฟ้าคะนองในบางวัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคน สัตว์ และพืช ล้วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

จังหวัดอุบลราชธานี จึงออกประกาศ 3 ฉบับ  ประกอบด้วย

1. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูฝน (http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php?nid=5851&filename=index )

2. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดที่เกิดในสัตว์ที่มันในช่วงฤดูฝน (http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php?nid=5852&filename=index)

3. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งเตือนโรคพืชที่ระบาดในช่วงฤดูฝน (http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php?nid=5853&filename=index )

เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบและระมัดระวังโรคที่มาในช่วงฤดูฝน

ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/15 มิ.ย. 59