ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ่อเผาขยะ (หนองม่วง) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน วงเงิน 113,600 บาท

ใบประมาณราคากลาง

แบบแปลน

ประกาศราคากลางจัดซื้อและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 2 ซุ้ม

ใบประมาณราคากลาง

แบบ ป.ป.ช. 7